حوزه علمیه تهران
حوزه علمیه تهران
حوزه علمیه تهران
حوزه علمیه تهران
صفحه اول مدارس استان شیخ عبدالحسین

.:: مدرسه علميه شیخ عبدالحسین ::.

تاریخچه مدرسه
فعالیتهای فرهنگی

شهداء
نشریه
دروس
نگارخانه

تهران – خیابان پیروزی – خیابان دوم نیروی هوایی– فرعی 2/31 – پلاک 25
تلفن تماس : 77488900 نمابر: 77486007
نقشه سایت :: sitemap مدیریت حوزه علمیه استان تهران